НОВИНИ

"БУЛТРАНС-666" ЕООД е единствената aвтотранспортна фирма в България одобрена от Министерството на икономиката и енергетиката – управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., по открита процедура BG161PO003-2.1.03 "Покриване на международно признати стандарти" за подбор на проектни предложения по приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", област на интервенция 2.1: "Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", операция 2.1.2: "Покриване на международно признати стандарти".
Ние Ви предлагаме:

  • Собствен автопарк със съвременни композиции за международен автомобилен транспорт;
  • Коректност и точност при изпълнението;
  • Стриктно спазване на договорените срокове;
  • Kонкурентна ценова листа на предлаганите услуги;
  • Фирмата разполага със СЕМТ разрешителни;
  • Специални политики и отстъпки за лоялните ни клиенти и партньори;
  • Дългогодишен опит и професионализъм на членовете на екипа ни;
  • 24-часова връзка с шофьорите и информация за местоположението на товара;
  • Сателитна връзка;