МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

 "Бултранс-666" ЕООД разполага с модерен автопарк от автовози, отговарящи на европейските стандарти за опазване на околната среда ЕВРО 3, ЕВРО 4 и ЕВРО 5. Извършва директни превози от и до всяка точка на България, Европа, Азия, Близкия и Среден Изток в кратки срокове и отлично съотношение цена-качество. Можете да бедете сигурни, че Вашият товар ще пристигне на място, непокътнат и в точно определените срокове.


Нашите силни страни:

  • Товари от всяка точка на Европа, Азия, Близкия и Среден Изток;
  • Точно спазване на договорените срокове и изисквания;
  • Възможност за групажни товари;
  • Шофьори с дългогодишен опит;
  • Ежедневно подаване на информация на клиентите за местоположението на автомобила;
  • Застраховка по Конвенция CMR;
  • Конкурентна ценова политика;
  • Грижа за клиента;
  • Актуална транспортна информация и консултаци