КОНТАКТИ

УПРАВИТЕЛ

Николай Ангелов
Мобилен Телефон:
+359.888.50.19.49


МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ


Свилен Мичев
Мобилен телефон:
+ 359.886.08.45.42

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
Тел./Факс : + 359 (0) 2 978 09 03 
Е-mail:
office@bultrans666.com

АДРЕС:
София, ул. " Стар Лозенски път" № 9-11

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС:
www.bultrans666.com

СКАЙП:
bultrans666